Sơ lược về học thuyết kinh tế của David Ricardo | Phong Vân

Nếu   Adam Smith  có công hệ thống hóa các quan điểm kinh tế có từ trước thì David Ricardo đã xây dựng hệ thống này trên cơ sở lý luận giá trị – lao động. 1. Sơ lược tiểu sử:  David Ricardo (1772 – 1823) xuất thân từ gia đình tư sản, năm 12 tuổi vào…
— Read on http://www.phongvan.org/so-luoc-ve-hoc-thuyet-kinh-te-cua-david-ricardo/