‘Lời tiên tri’ của Karl Marx về cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế những năm 2000 | Phong Vân

Chính Marx đã mô tả hết sức chính xác diễn tiến của các cuộc khủng hoảng vừa diễn ra, mà ngày nay đọc lại, ta tưởng như Marx đang sống đâu đó ngay cạnh chúng ta. Quan sát sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của tầng lớp trí thức của đất nước,…
— Read on http://www.phongvan.org/loi-tien-tri-cua-karl-marx-ve-cuoc-khung-hoang-tai-chinh-kinh-te-nhung-nam-2000/