Bài toán tiểu học này đã từng khiến cư dân mạng toàn thế giới đứng hình | Phong Vân

Còn bạn thì sao? Bạn có làm được không? Gần đây, cư dân mạng đang lan truyền một bài toán logic khá ngắn gọn. Bài toán này vốn được lấy trong  đề thi SASMO (Toán Quốc tế Singapore & Châu Á) năm 2014  – một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên,…
— Read on http://www.phongvan.org/bai-toan-tieu-hoc-nay-da-tung-khien-cu-dan-mang-toan-the-gioi-dung-hinh/