T-Farm, startup được Shark Hưng gọi là thiên tài có thể ‘biến chì thành vàng’: Giỏi quản lý, giỏi ‘đốt tiền’ và giỏi tùy biến | Phong Vân

Chiếc máy trồng cây hoàn toàn tự động có tên T-Farm mà Phạm Anh Tuấn mang lên trưng bày trên chương trình Shark Tank là thành quả mà anh và tập thể 30 kỹ sư đã nghiên cứu ròng rã trong gần 3 năm. Và ngoài T-Farm tự động 100%, Treant Protector còn có rất nhiều…
— Read on http://www.phongvan.org/t-farm-startup-duoc-shark-hung-goi-la-thien-tai-co-the-bien-chi-thanh-vang-gioi-quan-ly-gioi-dot-tien-va-gioi-tuy-bien/