Câu đố kinh điển “Tháp Hà Nội” nổi tiếng và chỉ những người thông minh mới giải được | Phong Vân

Hóa ra, có một câu đố mang địa danh của Việt Nam – tháp Hà Nội này chỉ có những người IQ cao mới giải được nó mà thôi. Bạn biết không, trong kho tàng các các bài giải đố của thế giới, có một câu đố mang tên địa danh của Việt Nam. Câu đố mang tên…
— Read on http://www.phongvan.org/cau-do-kinh-dien-thap-ha-noi-noi-tieng-va-chi-nhung-nguoi-thong-minh-moi-giai-duoc/