Nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 ở Việt Nam | Phong Vân

Trong con mắt của những người ưa khám phá thì chính vẻ đổ nát hoang tàn lại tạo nên nét hấp dẫn cho nhà thờ. Những năm gần đây, bãi biển Xương Điền, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được nhiều người biết đến với sự tồn tại của…
— Read on http://www.phongvan.org/nha-tho-bi-bien-nuot-chung-co-1-0-2-o-viet-nam/