Chuỗi Món Huế lỗ cả trăm tỉ đồng, nhà đầu tư rót 70 triệu USD không hề biết | Phong Vân

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên cả 100 tỉ đồng, nhưng các nhà đầu tư rót 70 triệu USD vào chuỗi Món Huế lại được ông Huy Nhật báo cáo việc kinh doanh đang tăng trưởng và thu về lợi nhuận. Ông chủ chuỗi…
— Read on http://www.phongvan.org/chuoi-mon-hue-lo-ca-tram-ti-dong-nha-dau-tu-rot-70-trieu-usd-khong-he-biet/