Bài toán dành cho trẻ lớp 7, nhưng khiến 60% người lớn bó tay | Phong Vân

Có vẻ như câu nói  “trẻ em học càng ngày càng khó”  đang dần linh nghiệm. Bởi vì mới đây, một bài toán cho trẻ lên 7 đã khiến cho rất nhiều người lớn phải vò đầu bứt tai mà không ra. Cụ thể, đó là  bài tập về nhà về phân số  của một cô bé…
— Read on http://www.phongvan.org/bai-toan-danh-cho-tre-lop-7-nhung-khien-60-nguoi-lon-bo-tay/